aaa
Herb Ostródy

Urząd Miejski w Ostródzie

Konsultacje „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Dziękujemy za czynny udział w przygotowaniu projektu „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zgłoszone przez Państwa propozycje lokalizacji dla wiat, stojaków, stacji napraw i podpórek są obecnie analizowane i będą podstawą do wyboru docelowych lokalizacji poszczególnych elementów infrastruktury dodatkowej przy projektowanych ścieżkach rowerowych w Ostródzie.

add remove
Herb Ostródy

Urząd Miejski w Ostródzie

Konsultacje społeczne

Miasto Ostróda przygotowuje projekt „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W ramach projektu zaprojektowano ścieżki, które umożliwią połączenie już istniejących w Ostródzie ścieżek rowerowych. Planowane jest utworzenie ścieżki rowerowej wokół Jeziora Sajmino oraz ścieżka łącząca nabrzeże Jeziora Drwęckiego i nabrzeże Jeziora Sajmino. Tworzone ścieżki rowerowe wyposażone zostaną w elementy dodatkowe w postaci:

Wiata rowerowa
Wiat rowerowych
Stojak rowerowy
Stojaków rowerowych
Samoobsługowa stacja naprawy rowerów
Samoobsługowych stacji naprawy rowerów
Podpórka rowerowa
Podpórek rowerowych

Dziękujemy za czynny udział w przygotowaniu projektu „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zgłoszone przez Państwa propozycje lokalizacji dla wiat, stojaków, stacji napraw i podpórek są obecnie analizowane i będą podstawą do wyboru docelowych lokalizacji poszczególnych elementów infrastruktury dodatkowej przy projektowanych ścieżkach rowerowych w Ostródzie.

Zobacz zaznaczone punkty